ارگ کریم‌خان
عکس اول ارگ کریم‌خان عکس دوم ارگ کریم‌خان

ارگ کریم خان در مرکز شهر شیراز قرار دارد . این ارگ در دوره سلطنت سلسله زندیه ساخته شده‌ است و پس از اینکه کریم خان زند شیراز را به عنوان پایتخت خود و این مکان را به ‌عنوان مکان زندگی خود انتخاب کرد ، به ارگ کریمخان معروف شد . در زمان سلطنت سلسله پهلوی از ارگ به ‌عنوان زندان استفاده شد که آسیب‌هایی به آن وارد شده ‌است . در سال 1350 این ارگ به اداره فرهنگ و هنر وقت واگذار شد . این بنای بزرگ اکنون زیر نظر سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود و از چند سال پیش کار مرمت این بنا آغاز شده ‌است تا به عنوان موزه بزرگ فارس مورد استفاده قرار گیرد .

طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی