نارین قلعه نایین
عکس اول نارین قلعه نایین عکس دوم نارین قلعه نایین

نارین قلعه یا نارنج قلعه ، قلعه‌ای باستانی در شهر نایین در استان اصفهان است . این بنا درست در مرکز بافت تاریخی شهر نایین و در بین محله‌های قدیمی یعنی باب‌المسجد ، کلوان ، نوآباد واقع شده است و قدیمی ترین بنای شناخته شده در بافت تاریخی شهر نایین است .

از مهمترین و قدیمی ترین بناهای شهر ، «نارین قلعه» یا «نارنج قلعه» بنا بر نوع مصالح و سبک بنا ، می‌تواند مربوط به دوران پارتیان یا دوران ساسانیان باشد و احتمالاً آتشگاه بوده است . که از آن به عنوان دژ یا کهن دژ شهر استفاده می‌شده است . به ویژه آن که این بنا درست در میان بافت تاریخی نایین قرار گرفته است . درباره کارکرد قلعه اطلاع صحیحی در دست نیست . اما گمان می‌رود این قلعه ، همراه با فضای اطراف ، مرکز اداری و نظامی شهر بوده باشد . متأسفانه امروزه از این بنا چیزی جز چند دیوار خشتی و بقایای یک قلعه عظیم باقی نمانده است .

دور تا دور قلعه در قدیم خندقی احاطه نموده بودند که از پایین‌ترین قسمت خندق تا بالاترین قسمت بنا در قدیم 50  متر ارتفاع داشته است و بنای مذکور به صورت چند ضلعی بوده که چندین برج در گوشه اضلاع آن قرار داشت . جنگ امیر مبارزالدین محمد آل مظفر و ملک اشرف چوپانی در این قلعه روی داد .


طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی