کاروانسرای مرنجاب
عکس اول کاروانسرای مرنجاب عکس دوم کاروانسرای مرنجاب

کاروانسرای مرنجاب کاروانسرا و قلعه‌ای در کویر آران و بیدگل کنار دریاچه نمک آران و بیدگل واقع شده ‌است و توسط شاه عباس در سال 1012 قمری ساخته شده ‌است . کاروانسرا مرنجاب که دارای 3500 مترمربع زیر بنا و 29 عدد اتاق می باشد ، در ارتفاع ٨5٠ متری از سطح دریای آزاد و در حاشیه جنوبی دریاچه قم و در 50 کیلومتری شمال شرق مرکز شهر آران و بیدگل واقع شده ‌است . کاروانسرای مرنجاب در مسیر جاده ابریشم قرار دارد و راه ارتباطی بین خراسان و اصفهان از آنجا می‌گذشته است .

کاروانسرای تاریخی مرنجاب تا سال 78 که توسط میراث فرهنگی خریداری و در قالب طرح پردیسان مرمت شد ، به شخصی به نام عباس شیبانی تعلق داشت که از آن برای آغل گوسفندان استفاده می نمود . در سال 78 هم‌زمان با واگذاری این کاروانسرا به طرح پردیسان برای مرمت همراه با برخی بناهای دیگر در آن اطراف مانند خانه عامری‌های کاشان ، مرمت آن آغاز شد و تا سال 82 طول کشید و کاروانسرا که بسیاری از اتاق‌های آن به خرابه تبدیل شده بود ، مرمت کلی شد . پس از آن زير نظر صندوق حفظ و احیای اماکن تاریخی که زیر نظر میراث فرهنگی در کشور فعال می باشد و وظیفه آن مرمت و حفظ برخی بناها در سراسر کشور است ، درآمد . این صندوق موظف است بناهایی را که در اختیار دارد ، به سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای مدت معین در مناقصه اجاره دهد .

طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی