کاخ چهل ستون
عکس اول کاخ چهل ستون عکس دوم کاخ چهل ستون

کاخ چهل‌ستون از بناهای تاریخی اصفهان است . کاخ چهل ستون که بالغ بر 67000  متر مربع مساحت دارد ، در دوره شاه عباس یکم احداث آن آغاز شد و در وسط آن عمارتی ساخته شده بود . شاه عباس اول ، کوشکی در میان باغ بنا نهاد که این کوشک هسته اولیه کاخ را تشکیل داد که تالار میانی کاخ چهل ستون و غرفه‌های چهار گوشه آن را در بر میگرفت .

در سلطنت شاه عباس دوم ، ساختمان تکمیل شد و در ساختمان موجود مرکزی ، تغییرات کلی داده شده ‌است و تالار آینه ، تالار 20  ستون ، دو اتاق بزرگ شمالی و جنوبی تالار آینه ، ایوانهای طرفین سالن پادشاهی و حوض بزرگ مقابل تالار با تمام تزیینات نقاشی و آئینه کاری و کاشی کاری دیوارها و سقفها افزوده شده ‌است .


طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی