باغ جهان نما
عکس اول باغ جهان نما عکس دوم باغ جهان نما

در شهر شیراز در کنار خیابان دروازه قرآن به نام «جهان نما» از آثار بازمانده از دوره کریم خان زند وجود دارد که دیوار آجری با نمای ساده آن از بیرون نمایان است و درون آن ، باغ و عمارتی نظیر عمارت کلاه فرنگی با چهار حوض و محوطه ای وسیع که شبیه باغ موزه پارس است قرار دارد .

طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی