قلعه صمصام‌السلطنه
عکس اول قلعه صمصام‌السلطنه عکس دوم قلعه صمصام‌السلطنه

این قلعه به دست صدر اعظم ایران ، در دوره مشروطه نجفقلی خان ملقب به صمصام السلطنه ، که دارای ایوان و پیشخوان ستون دار سنگی است ، در شلمزار ۴۰ کیلومتری شهرکرد واقع گردیده ‌است . مساحت این قلعه حدود هزار متر مربع است . شکل بنا مستطیل بوده و در دو طبقه ساخته شده‌ است ، طبقه اول دارای چندین اتاق با پوشش طاق و تویزه و با خشت خام ساخته شده ‌است و بسیار محکم و استوار باقی مانده ‌است .

جلو این اتاق را ایوانی با ستون‌های سنگی در بر گرفته ‌است که با نقوش حجاری ‌شده گیاهی ترئین شده ‌است . طبقه دوم که ایوانی ستون‌دار مشابه طبقه همکف داشته ‌است خراب شده و آثار زیادی از آن باقی نمانده ‌است .


طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی