موزه آبگینه و سفالینه
عکس اول موزه آبگینه و سفالینه عکس دوم موزه آبگینه و سفالینه

موزهٔ آبگینه یکی از موزه‌های شهر تهران است . این بنا خانه‌ای تاریخی مربوط به دوره قاجار است و در تهران ، خیابان سی تیر جای گرفته است . این اثر در تاریخ 7 اردیبهشت 1377 با شمارهٔ ثبت 2014 به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است . موزه آبگینه موزه تخصصی شیشه و سفال است .

طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی