حمام خان یزد
عکس اول حمام خان یزد عکس دوم حمام خان یزد

حمام خان معروف به گرمخانه نور حمامی است بنا شده توسط محمد تقی خان بافقی حاکم یزد به سال 1212 ( ه.ق) در میدان خان و در کنار مجموعه خان یزد واقع می‌باشد . این حمام در زمینی به مساحت 1170 مترمربع و با زیر بنای 900 مترمریع بنا گردیده که شامل بخشهای مختلفی از جمله گاوروتون ، شاه نشین ، خزینه می‌باشد . امروزه از این بنا به عنوان چایخانه و رستوران سنتی استفاده می‌گردد .

طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی