آرامگاه شیخ علاءالدوله سمنانی
عکس اول آرامگاه شیخ علاءالدوله سمنانی عکس دوم آرامگاه شیخ علاءالدوله سمنانی

آرامگاه شیخ علاءالدوله سمنانی ، یکی از بناهای باستانی واقع در روستای صوفی‌آباد در شهرستان سمنان ایران است . در آغاز بنایی رفیع و با عظمت بود که بدستور عمادالدین جمال‌الدین عبدالوهاب وزیر سلطان محمد خدابنده از خشت خام ساخته شد و سمنانی سپس خانقاهی بر آن افزود و در آنجا به ریاضت پرداخت و پس از مرگ در آنجا به خاک سپرده شد . بنای خانقاه و آرامگاه شیخ علاءالدوله سمنانی که بازمانده معماری اواخر قرن هشتم است ، به علت نداشتن استحکام و بی توجهی رو به ویرانی نهاد . به طوری که به جز دو ستون ایوان بقیه بنا منهدم شد .

طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی