کاخ ساسانی سروستان
عکس اول کاخ ساسانی سروستان عکس دوم کاخ ساسانی سروستان

مجموعه کاخ ساسانی سروستان در استان فارس و در 9 کیلومتری جنوب شهر سروستان در شهرستان سروستان قرار داشته و کل مجموعه 25 هکتار وسعت دارد . این کاخ در زمان بهرام گور ساسانی ساخته شده که بوسیله مهر نرسی وزیر معروف او که صدرات یزدگرد اول و یزدگرد دوم را نیز عهده‌دار بوده ساخته شده ‌است . این کاخ از سنگ و گچ ساخته شده و ایوانی مربع شکل بخش مرکزی آن را تشکیل می‌دهد که دارای 13 متر طول و عرض ، و 18 متر ارتفاع دارد . همچنین در مرکز و حیاط دارای گنبدی می‌باشد .

این بنا همانند کاخ فیروزآباد و کوچکتر از آن است و طاق‌های گنبدی آن با آجر زده شده ‌است . این بنا که از با شکوه‌ترین کاخ‌های عهد ساسانی است و شامل یک ایوان ورودی و گنبدی در مرکز و حیاط است . در این کاخ نسبت به بناهای دیگر این دوره از معماری و پلان پیچیده و کامل‌تری استفاده شده ‌است .


طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی