تخت سلیمان
عکس اول تخت سلیمان عکس دوم تخت سلیمان

تخت‌ سليمان‌ و مجموعه‌ آثار باستاني‌ آن‌ بر روي‌ يك‌ بلندي‌ طبيعي‌ به‌ ارتفاع‌ 20 متر از سطح‌ دشت‌ مجاور احداث‌ شده‌ است ‌. كليه‌ آثار آن‌ درون‌ يك‌ حصار بيضي‌ شكل‌ بنيان‌ گرفته‌ است ‌. حصار بيروني‌ به‌ ضخامت‌ 5 متر ، به‌ ارتفاع‌ 14 متر و با محيط‌ بيروني‌ 1200 متر بنا شده‌ و 38 برج‌ دفاعي‌ مخروطي‌ شكل‌ دارد . بناي‌ ديوار و حصار بيروني‌ از آثار دوره‌ ساساني‌ است ‌.
در دوره‌ ايلخاني‌ نيز دروازه‌ جديدي‌ در مجاورت‌ دروازه‌ جنوبي‌ احداث‌ گرديده‌ است ‌. داخل‌ حصار بيضي‌ شكل‌ ، دو مربع‌ مختلف‌ المركز هم‌ محور وجود دارد . در مركز مربع‌ جنوبي‌ درياچه‌ و در مركز مربع‌ شمالي‌ آتشكده‌ باستاني‌ قرار دارد . در جبهه‌ شمال‌ غربي ‌درياچه‌ ، ايوان‌ خسرو قرار داشته‌ است ‌. در جبهه‌ جنوبي‌ نيز ايوان‌ خوابگاه‌ خسرو قرار دارد . تخت‌ سليمان‌ در حمله‌ هراكليوس‌ (امپراتور روميان‌) در سال‌ 624 ميلادي‌ ويران‌ شد .
در حفاريهاي‌ انجام‌ گرفته‌ در محل‌ آتشكده ‌، سكه‌هاي‌ مختلف ‌، كاشي‌ و يك‌ ديگ‌ بزرگ‌ مسي‌ از آثار دوره‌ اسلامي‌ بدست‌ آمده‌ است ‌. زندان‌ سليمان‌ نيز كه ‌مشتمل‌ بر بقاياي‌ معبدي‌ از دوران‌ ما قبل‌ تاريخ‌ و عهد مادها است‌ در اين‌ مجموعه‌ قرار دارد . آتشفشان‌ خاموش‌ ، آبگرم‌هاي‌ جوشان‌ و جوي‌ اژدهاي‌ سنگي‌ در اطراف‌ تخت‌ سليمان‌ از نكات‌ ديدني‌ و جالب‌ توجه‌ هستند .

طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی