سی‌ و سه‌ پل
عکس اول سی‌ و سه‌ پل عکس دوم سی‌ و سه‌ پل

سی‌وسه‌پل یا پل الله‌وردی خان پلی است با 33 دهانه ، 295 متر طول و 14 متر عرض است ، که توسط الله‌وردی خان بر روی زاینده‌رود در شهر اصفهان و همزمان با حکومت شاه عباس صفوی ساخته شده و محل برگزاری مراسم جشن آب‌پاشان و همچنین مراسم خاج‌شویان ارامنهٔ اصفهان در دورهٔ صفویه بوده است . اندیشهٔ بنای سی و سه پل در سال 1008 هجری قمری و در دوازدهمین سال سلطنت شاه عباس یکم به وجود آمد و در سال 1011 هجری قمری ، الله وردی خان سردار مشهور او مأمور اتمام ساختمان پل گردید .

پرسی سایکس ، سی‌وسه‌پل را یکی از پل‌های درجه اول جهان خواند ، شاردن آن را شاهکار معماری و شگفت آفرین و دن گارسیا آن را از بهترین آثار معماری ایران خواند . و به قول لرد کرزن «انسان هیچ انتظار ندارد برای دیدن آنچه که روی هم رفته می‌توان آن را باشکوه ترین پل دنیا نامید ، ناچار از مسافرت به ایران باشد» . دن گارسیا در این باره می‌نویسد : «این پل نیز از بناهای الله وردی خان است و با اینکه دشمنان و حاسدانش می‌گویند این بنا با پول ساخته شده است ، نمی‌توانند انکار کنند که بانی شخص اوست . اما باور عموم مردم که حقیقت نیز همان است ، این است که الله وردی خان پل را به خرج خود ساخته است» .

یکی از شعرای دورهٔ صفویه به نام شیخ علی نقی کمره‌ای تاریخ بنای پل را در شعری به گونهٔ ماده تاریخ ، سال 1005 هجری به حساب آورده ‌است و این سال ، درست هم‌ زمان با روزهایی است که خیابان بی‌همتای چهارباغ هم ساخته شده ‌است . سی و سه پل ، چهارباغ عباسی را به چهارباغ بالا متصل می‌کند . این اثر در تاریخ 15 دی 1310 با شمارهٔ ثبت 110 به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده ‌است .

طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی