دریاچه زریبار یا زریوار
عکس اول دریاچه زریبار یا زریوار عکس دوم دریاچه زریبار یا زریوار

درياچه‌ زريوار مهم‌ترين‌ و كم‌نظيرترين‌ جاذبه‌ آبي‌ در غرب‌ كشور است‌ كه‌ در فاصله‌ 2 كيلومتري ‌غرب‌ مريوان ‌واقع‌ شده‌ است ‌. اين‌ درياچه‌ در ارتفاع‌ 1285 متري‌ از سطح‌ دريا واقع‌ شده‌ و طول‌ و عرض‌ آن‌ به‌ ترتيب‌ 5/4 و 2 كيلومتر است ‌. درياچه‌ زريوار آبي‌ شيرين‌ دارد و آب‌ آن‌ از جوشش‌ چشمه‌هاي‌ كف‌ درياچه‌ تأمين‌ مي‌شود . وضعيت‌ استقرار شهر مريوان‌ و درياچه‌ زريوار كه‌ از جهات‌ مختلف‌ توسط‌ جنگل‌هاي‌ انبوه‌ و نيمه‌ انبوه ‌احاطه‌ شده‌اند ، مناظر بسيار زيبا و بديعي‌ را به‌ وجود آورده‌اند . بر روي‌ تپه‌اي‌ كوچك‌ در قسمت‌ شرقي‌ ، مهمانسراي‌ ايرانگردي‌ و جهانگردي‌ مريوان‌ احداث‌ شده‌ است ‌.

طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی