عمارت آصف وزیری
عکس اول عمارت آصف وزیری عکس دوم عمارت آصف وزیری

عمارت آصف که با نام خانه کرد در سنندج معروف است ، به عنوان نمادی از هویت فرهنگی اقوام کرد و گنجینه مردم‌شناسی مردم کرد از با ارزشترین آثار فرهنگی و تاریخی کردستان است . عمارت آصف که امروز در برگیرنده بخشی از پروژه فرهنگی خانه کرد ، شامل فضاها و غرفه‌های نمایشی موزه‌ است ، که یکی از قدیمی‌ترین بناهای شهر سنندج محسوب می‌شود و در خیابان شاپور ، نزدیک مسجد دارالاحسان قرار دارد . این عمارت توسط «آصف اعظم» (میرزا علی نقی خان لشکر نویس) در دوره صفویه احداث شد .
شکل گیری عمارت آصف به چهار دوره تقسیم می‌شود که دوره اول آن مربوط به بخش شمالی شامل تالار تشریفات ، اتاق‌ها و راهروهای طرفین و قسمتی از فضاهای بخش شرقی مربوط به دوره صفویه‌ است . دوره دوم شکل گیری عمارت آصف مربوط به نیمه نخست دوره قاجار است ، در این دوره ضلع‌های شرقی و غربی حیاط بیرونی و حمام عمارت ساخته شده‌ است . دوره سوم که شامل احداث فضاهای اندرونی ، سر در ورودی نیم هشتی و بازسازی بخش غربی تالار تشریفات می‌شود مربوط به سال‌های 1312 تا 1316  هجری شمسی است . دوره چهارم شکل گیری عمارت آصف مربوط به سال‌های 1378 تا 1382 است که شامل مرمت کلیه قسمت‌های عمارت ، تعویض سنگفرش کف حیاط ، ساخت دوباره حیاط مستخدمان به شکل امروزی است .

طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی