عمارت هشت‌ بهشت
عکس اول عمارت هشت‌ بهشت عکس دوم عمارت هشت‌ بهشت

در زمان سلطنت شاه سليمان در وسط باغ بلبل که وسعت آن ٨٥ جريب بوده است کاخی به نام هشت بهشت ساخته شد که از کاخهای بی نظير عهد صفويه است . در کاخ مزبور سنگهای ازاره مرمری و يک طاق مقرنس مذهب عالی در سرسرای آن و اتاقهای مزين به نقاشی به چشم می خورد . از آثار قابل توجه اين قصر که نماهای خارجی قصر را تزيين کرده است ، کاشيکاري هايي است که انواع حيوانات پرنده ، درنده و خزنده را نشان می دهد . در دهه های اخير پارک زيبايي در اطراف اين کاخ احداث شده که از گردشگاههای اصفهان است .

طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی