آرامگاه سید رکن‌الدین
عکس اول آرامگاه سید رکن‌الدین عکس دوم آرامگاه سید رکن‌الدین

اين اثر داراي سر در و گنبدي زيبا با پوششي از كاشي و كتيبه اي به شيوه خط كوفي است . اين بقعه  متعلق به قرن هشتم هجري (725) قمري بوده و در داخل گنبد داراي تزئينات گچي بسيار زيبايي است كه به همت امير ركن الدين محمد قاضي كه از حاميان معروف معماري بود ساخته شده است .

طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی