باغ دولت آباد
عکس اول باغ دولت آباد عکس دوم باغ دولت آباد

مجموعه باغ دولت آباد شامل عمارت بهشت آئين ، بادگير مرتفع ، سر درب ، زيرزمين ، هشتي ، آب انبار و باغ مشجري است كه از بناهاي محمد تقي خان يزدي معاصر ، شاهرخ ميرزاي افشار و كريم خان زند در يزد بوده است . جالب ترين بناي مجموعه را عمارت هشتي و بادگير تشكيل ميدهد كه تلفيق جريان هوا و آب به زيباترين شكل صورت ميگيرد . بادگير باغ دولت آباد با 33 متر بلندي از سطح زمين ، شاهكار مهندسي و نشانه بلوغ و توانمندي فكر و دست معماري يزدي است .

طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی