مجموعه امیر چقماق
عکس اول مجموعه امیر چقماق عکس دوم مجموعه امیر چقماق

اين مجموعه شامل مسجد ، آب انبار ، ميدان و تكيه ميباشد . مسجد امير چخماق كه داراي گنبدي عظيم و صفهاي عالي ميباشد با سعي و تلاش زوجه امير چخماق حاكم يزد در 830 ه.ق اتمام يافته است . اين بنا از حيث زيبايي و اهميت بعد از مسجد جامع قرار دارد و در تواريخ بنام مسجد جامع نو ياد شده است . اين مسجد بر ضلع جنوبي ميداني به همين نام واقع شده است . آب انبار امي چخماق در تاريخ 841 هجري به همت امير جلال الدين چخماق و همسرش با سبك معماري ساير آب انبارها با پنج بادگير رفيع در ضلع شمالي ميدان بنا گرديده است . اصل بناي ميدان و تكيه امير چخماق در اواخر قرن نهم هجري بنيان نهاده شده ليكن سر در و مناره كاشيكاري رفيع و چند دهانه از طاق نماهاي كنوني آن از بناهاي قرن سيزدهم هجري و زمان قاجاريه است . در قسمت شرقي اين ميدان بازاري معروف به حاجي قنبر وجود دارد كه از جمله بناهاي نظام الدين حاجي قنبري جهانشاهي است . اين بنا قسمتي از حسينيه اي است كه در قرن سيزدهم هجري بر پا گرديده است .

طراحی سایت گردشگری : ایران تکنولوژی